Alkohol štetniji po žene nego po muškarce

Alkohol dovodi do vecih oštecenja mozga kod žena nego kod muškaraca, utvrdili su nemacki naucnici. Skeniranjem mozga otkriveni su novi dokazi da su žene narocito podložne štetnom delovanju prevelikih kolicina alkohola, izvestila je agencija DPA. Humanitarna organizacija „Alkohol konsern” ukazala je na to da su ti nalazi alarmantni, s obzirom na izveštaje o sve vecim problemima sa picem kod žena u Britaniji. Nemacki naucnici obavili su CT skeniranje mozga kod 158 dobrovoljaca, ukljucujuci 76 muškaraca i žena alkoholicara i 82 zdrava lica u kontrolnoj grupi. Profesor Karl Man s Univerziteta u Hajldebergu, koji je bio voda projekta, ukazao je na to da je njegov tim uspeo da utvrdi da je kod žena kraci period do sticanja zavisnosti o alkohola, što znaci brže napredovanje razvoja dogadaja koji dovode do zavisnosti i raniju pojavu štetnih posledica.

Nalazi su takode pokazali da se oštecenja mozga brže razvijaju kod žena nego kod muškaraca. „Utvrdili smo vecu atrofiju mozga kod žena i mušakaraca alkoholicara u poredenju sa zdravim ispitanicima u kontrolnoj grupi”, rekao je profesor Man. „Sem toga, kod žena je utvrdena podjednaka redukcija mase mozga kao kod muškaraca, ali u znatno kracem periodu trajanja zavisnosti od alkohola”.

Ovi rezultati su potvrda prethodnih nalaza o štetnim posledicama alkohola, poput mentalnih poremecaja, oštecenja srca i skeletne muskulature i oboljenja jetre. Poznato je da se sve te štetne posledice javljaju ranije kod žena nego kod muškaraca, cak i kad su one u znatno manjoj meri izložene alkoholu, ukazao je profesor Man.

Pretraga
Plašim se jedino besmrtnosti duše. Znam da moram umreti, ali bih voleo da umrem potpuno.
Evropska unija
119.23
SAD
101.29
Švajcarska
104.19
Velika Britanija
134.34
Hrvatska
15.9
Bosna i Hercegovina
60.96
Anketa
Koliko često posećujete naš sajt?Rezultati | Sve ankete
Linkovi