Značenje imena Jelisaveta

Srpsko, biblijsko ime. Potiče iz starohebrejskog "Eliseba", izvorno iz "el-i-seeba" u značenju "Bog je moja zakletva, Bogu se klanjam, Bog je na ovo prisegao". U našoj tradiciji uobičajenija su imena sa početnim slovom "j" za razliku od ostalih evropskih jezika gde se javlja u varijantama sa početnim slovom "e". Od starine je zastupljeno u gotovo svim jezicima hrišćanske civilizacije. Od ovog imena izvedena su imena Eliza, Elizabeta, Jelisavka, Liza, Saveta i Cajka.

Pretraga
Svaki put kada pomislite da je televizijski program pao na najniže grane... pojavi se neka nova emisija koja vas natera da razmislite gde je ta najniža grana.
Evropska unija
119.23
SAD
101.29
Švajcarska
104.19
Velika Britanija
134.34
Hrvatska
15.9
Bosna i Hercegovina
60.96
Anketa
Koliko često posećujete naš sajt?Rezultati | Sve ankete
Linkovi